Kvalitní sekery
z Německa

Obchodní podmínky a reklamační řád

Úvod » Obchodní podmínky » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí vedle všeobecně závazných předpisů těmito obchodními podmínkami:

I. Základní informace

Internetový obchod www.sekery-helko.cz je provozován:

HOLWEKA s.r.o.
se sídlem: Vintrovna 424/3b, Popůvky u Brna, PSČ 664 41.
IČO: 26965291, DIČ CZ26965291.
Registrován u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 48580.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

1. Objednávka

a/ Nabídka zboží na těchto webových stránkách (v internetovém obchodě) je pouze prezentací zboží nabízeného prodávajícím a není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího je řádně vyplněná objednávka – internetový formulář. Za řádně vyplněnou objednávku se považuje objednávka vyplněná ve všech předepsaných kolonkách. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní a fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b/ Kupující je povinen před definitivním odesláním objednávky vyplněné údaje zkontrolovat. V případě, že bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit tak, že množství kusů vybraného produktu opraví na požadovaný počet. V případě zrušení vyplní nulový počet kusů. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem odeslat bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování prodávajícím. Toto potvrzení je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude prodávajícím zaslán e-mail s potvrzením o přijetí objednávky, jakož i e-mail o změně objednávky na „vyřizuje se“ a dále pak e-mail s vyrozuměním o odeslání zboží na adresu objednavatele.

c/ Při objednávce zboží kupující zakliknutím příslušného okna v e-shopu souhlasí se zpracováním osobních údajů (blíže viz dále) a dále prohlašuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí, bez potvrzení tohoto kroku nebude umožněno kupujícímu objednávku odeslat.

2. Uzavření kupní smlouvy

a/ Projevem vůle prodávajícího přijmout (akceptovat) návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího je dodání objednaného zboží. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, převzetím zboží přechází na kupujícího taktéž nebezpečí škody na věci.

b/ Uzavřením kupní smlouvy vzniká povinnost prodávajícího zboží kupujícímu dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo a kupujícímu dodané zboží převzít a řádně a včas uhradit kupní cenu.
c/ Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

c/ Je-li smluvní stranou – kupujícím spotřebitel (tj. nepodnikající fyzická osoba), řídí se otázky neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění).

d/ Je-li smluvní stranou - kupujícím – podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), řídí se otázky neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění).

e/ Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

f/ Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři a způsob dodání zboží je dán požadavkem kupujícího v objednávkovém formuláři.

g/ Dodací lhůty zboží jsou vždy uvedeny v detailním popisu zboží a mohou se lišit v závislosti na charakteru zboží a rozsahu objednávky. Uvedené dodací lhůty jsou doby, v nichž bude zboží předáno dopravci k doručení kupujícímu, popřípadě, kdy bude zboží připraveno na kontaktním místě k vyzvednutí kupujícím, pokud taková možnost bude prodávajícím nabízena, a to proti platnému dokladu totožnosti, z něhož bude možno ověřit údaje o kupujícím, které musí být shodné s údaji uvedenými na objednávce.

III. Nabídka zboží, cena, doprava a platební podmínky

1. Nabídka zboží

Zboží, které lze objednat v tomto internetovém obchodu, je detailně popsáno v Katalogu tohoto internetového obchodu.

2. Cena zboží

a/ Cena za zboží je uvedena v Katalogu tohoto internetového obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. U každého zboží je uvedena doba platnosti této cenové nabídky. 

b/ K takto výše stanovené ceně zboží jsou připočítávány následující náklady na jeho dodání kupujícímu:

DOPRAVNÉ:    Při objednávce zboží nad 2.500,- Kč vč. DPH 21%, dopravné ZDARMA !

Pro přepravu ostatních zakázek se sazby nákladů dopravného stanovují následně:

1.   GLS SERVIS DOBÍRKA: 135 Kč s DPH - doručení do 24 hodin od expedice (platba hotově nebo kartou řidiči dopravce při předání zboží)
2.   GLS BUSINESS PARCEL - platba kartou on line: 95 Kč s DPH – expedice po obdržení platby na náš účet
3.   Česká pošta obchodní balík - dobírka: 350 Kč s DPH
4.   Doprava Slovensko GLS EURO BUSINESS PARCEL do 10 kg - dobírka: 230 Kč s DPH - doručení do 3 dnů od expedice (platba hotově nebo kartou řidiči dopravce při předání zboží)
5.   Doprava Slovensko GLS EURO BUSINESS PARCEL. do 40 kg - dobírka: 298 Kč s DPH - doručení do 3 dnů od expedice (platba hotově nebo kartou řidiči dopravce při předání zboží)
6.   Platba předem - na základě vystavené zálohové faktury: 95 Kč s DPH. Variabilním symbolem pro platbu je číslo proforma faktury (zálohové faktury), toto číslo Vás bude identifikovat.
      Částku v Kč z České republiky převeďte na účet číslo  2600414695/2010. V případě převodu na náš účet zboží expedujeme až v okamžiku, kdy jsou peníze připsány na náš účet.
7.   Platba předem Slovensko - na základě vystavené zálohové faktury: 190 Kč s DPH. Variabilním symbolem pro platbu je číslo proforma faktury (zálohové faktury), toto číslo Vás bude identifikovat.
      Částku v EUR ze Slovenska  převedete na účet číslo 2200414696/8330 - platbu provádíte jako tuzemský převod bez zahraničních poplatků. 
      Dodávky na Slovensko účtujeme v EUR - přepočet v den fakturace dle kurzu ČNB.
 
      V případě převodu na náš účet zboží expedujeme až v okamžiku, kdy jsou peníze připsány na náš účet, v praxi počítejte se dvěmi pracovními dny od okamžiku, kdy jste odeslali peníze ze svého účtu.

8.   Osobní odběr (platba v hotovosti/nelze platit kartou) - Vintrovna 424/3b, 664 41 Popůvky u Brna - 0 Kč
      V naší provozovně Vintrovna 424/3b, 664 41 Popůvky u Brna.
      Otevírací doba : po - pá 8.00 - 16.00 hod.

Změna ceníku vyhrazena.  


c/ Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží.

d/ Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. V případě, že bude prodávajícím nahlášena vyšší cena, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální nižší cenu.

3. Doprava:

Způsob dopravy objednaného zboží zvolí kupující v objednávce z následujících možných způsobů:
- Dopravní službou - zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím přepravce GLS na adresu, kterou uvedl v kontaktních údajích (registraci) při objednání.

- Poštovní zásilkou - zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím České pošty na adresu, kterou uvedl v kontaktních údajích (registraci) při objednání

- Osobní odběr - nejsou účtovány žádné poplatky. Kupující si zboží může vyzvednout po předchozí domluvě. V případě zvolení tohoto způsobu nebude kupujícímu účtován žádný poplatek za dopravu. Před vyzvednutím zboží vyčká kupující na telefon nebo e-mail prodávajícího, ve kterém bude kupujícího informovat o tom, že zboží je již připraveno k odběru.

5. Platební podmínky

a/ Zboží lze uhradit následujícími způsoby:
• Dobírkou - zboží bude kupujícímu zasláno na dobírku na adresu, kterou uvedl v kontaktních údajích (registraci) při objednání.
• V hotovosti - možné při odběru zboží v sídle prodávajícího nebo při odběru zboží využitím vlastního rozvozu prodávajícího.
• Bezhotovostní platbou - Kupující je v takovém případě povinen zaplatit celkovou kupní cenu zboží po obdržení vyrozumění o doručení objednávky na účet prodávajícího. Číslo účtu a variabilní symbol bude kupujícímu sděleno ve vyrozumění o obdržení objednávky. Po připsání kupní ceny na účet prodávajícího expeduje prodávající zboží, které je předmětem kupní smlouvy. O této skutečnosti bude kupující emailem informován. Zboží bude zasláno na adresu, kterou kupující uvedl v kontaktních údajích (registraci) při objednání
• Fakturou - možná na základě předchozí dohody s prodávajícím. Zboží bude zasláno na adresu, kterou kupující uvedl v kontaktních údajích (registraci) při objednání po připsání platby na účet prodávajícího.

b/ V případě objednávky nad 20.000Kč bude požadována záloha ve výši 70 % z konečné ceny zásilky.

c/ V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem.

IV. Dodací podmínky

1/ Prodávající bude kupujícího informovat o termínu odeslání, v závislosti na výběru zboží, na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Standardní doba dodání zboží je pět dnů. Ke zboží v zásilce bude přiložen dodací list, záruční list a daňový doklad.

2/ Pokud se zásilka vrátí jako nevyzvednutá, kupující bude informován a dotázán na opětovné zaslání. V případě, že bude požadovat druhé zaslání objednaného zboží, bude mu účtováno nové poštovné k ceně i v případě, že měl kupující nárok na slevu z poštovného.

3/ Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, je prodávající v každém případě oprávněn požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Ujednává se dále, že v takovém případě porušení kupní smlouvy spočívající v porušení závazku kupujícího objednané a prodávajícím dodané zboží převzít a uhradit kupní cenu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, splatnou do sedmi dnů ode dne porušení touto smluvní pokutou zajišťované povinnosti kupujícího.

4/ Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.

V. Reklamace

1/ Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.sekery-helko.cz a právním řádem platným v ČR.


Prodávajíc í odpovídá za vad, není-li zboží dodané v množství, jakosti a provedení objednaném kupujícím a má-li zboží tuto vadu již při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. V ostatním se užije reklamační řád internetového obchodu.

VI. Záruka za jakost

1/ Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2/ Záruka za jakost se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Dále viz reklamační řád.
3/ Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v Katalogu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

4/ Záruku je nutné uplatnit písemně u prodávajícího: HOLWEKA s.r.o., Vintrovna 424/3b, 6641 41 Popůvky u Brna.

VII. Zpracování osobních údajů a jejich využití

1/ Kupující poskytnutím osobních údajů a odesláním objednávky dobrovolně souhlasí s tím, aby prodávající jako správce osobních údajů shromažďoval se souhlasem kupujícího po dobu pěti let následující osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresu, telefon a emailové spojení v rozsahu, který kupující v konkrétním případě vyplnil, tj. nejčastěji identifikační a adresní údaje týkající se osoby kupujícího byly zpracovány prodávajícím jakožto správcem za účelem Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje kupujícího o údajích a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že kupující jako subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona.

2/ Tyto zpracovávané údaje slouží pro usnadnění realizace objednávek kupujícího a plnění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a dále za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing).

3/ Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na: info@naradi-irwin.cz nebo na výše uvedenou poštovní adresu sídla prodávajícího. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm správce zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese: obchod@sekery-helko.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese sídla prodávajícího.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1/ Pro případ, že je smlouva uzavírána s kupujícím, který je spotřebitelem, při použití komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez fyzické přítomnosti stran nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, platí následující:
a. kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví vlastní kupní smlouvy nebo v těchto obchodních podmínkách, (ii) označení zboží a jeho vlastnosti jsou vymezeny v objednávce zboží kupujícícm, (iii) cena zboží je vymezena v Katalogu prodávajícího, a v samotné objednávce zboží přičemž podmínky pro její změnu jsou stanoveny v čl. III těchto prodejních podmínek, (iv) způsob platby a způsob dodání jsou uvedeny v čl. III těchto prodejních podmínkách, (v) náklady na dodání jsou upraveny v čl. III a IV těchto obchodních podmínek (vi) údaje o právech z vadného plnění a právech ze záruky jsou uvedeny v čl. V obchodních podmínek, (vii) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku – jednotlivé smlouvy se neuzavírají dobu neurčitou, (viii) ustanovení o funkčnosti digitálního obsahu a o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem nejsou aplikovatelné;
b. V souladu s ust. §1829 občanského zákoníku právo má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení je kupující povinen v písemné formě doručit prodávajícímu na adresu uvedenou v záhlaví. Kupující v případě odstoupení od smlouvy nese veškeré náklady související s navrácením zboží prodávajícímu i náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V souladu s ustanovením §1837 písm. d) občanského zákoníku není ovšem kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bylo zboží upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
c. Prodávající nemá žádné zvláštní způsoby mimosoudního vyřizování stížností kupujících. V případě jakékoli stížnosti se může kupující obrátit na prodejnu prodávajícího. Kupující může rovněž podat stížnost na státní orgán příslušný k vyřízení stížnosti v závislosti na předmětu stížnosti (tj. např. Českou obchodní inspekci apod.).
d. Kupující v případě odstoupení od této smlouvy odpovídá, v souladu s § 1833, prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

2/ Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí ust. § 2001 a násl, a ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občasný zákoník.
Aby bylo zboží přijato zpět a vrácena celá kupní cena, musí být splněny tyto podmínky:
• Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů, návodu a další dokumentace, která byla součástí balení.
• Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny.
• Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.
• V záručním listě výrobce tedy kupující nevyplňuje datum prodeje, dokud se definitivně nerozhodne, že si zboží ponechá, nebo neuběhne lhůta na vrácení zboží.

3/ Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli kupní cenu uhrazenou kupujícím do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jak byla provedena úhrada kupní ceny, kupujícímu podnikateli pak do 14 dnů od vrácení zboží na adresu prodávajícího.

IX. Závěrečná ustanovení

1/ Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2/ Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.sekery-helko.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

3/ Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2016


Vydal Karel Chramosta, dne: 1.1.2016