Kvalitní sekery
z Německa

ÚDRŽBA SEKER

Úvod » ÚDRŽBA SEKER

SEKERA JE NÁSTROJ, KTERÝ VÁM MŮŽE DOBŘE SLOUŽIT PO VELMI DLOUHOU DOBU.

JE VŠAK NUTNÉ, ABY BYLA SEKERA POUŽÍVÁNA K ÚČELU, KE KTERÉMU JE URČENA A PEČOVÁNO O NI PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH ZÁSAD:

POUŽITÍ SEKER

Sekery používejte na práci, ke které je příslušný typ sekery určen - sekání, odvětvování, štípání, opracování dřeva apod.. Sekeru nepoužívejte jako kladivo nebo palici k zatloukání, protože při zatloukání bude docházet k deformaci kovového oka, případně k jeho prasknutí a uvolnění násady. Na zatloukání používejte pouze sekery, u kterých je tato možnost deklarována a jsou k tomu přizpůsobeny. Sekeru rovněž nepoužívejte jako klín.

SKLADOVÁNÍ SEKER

Ideální je ukládat sekery v suchém prostoru s minimálmím výkyvem teploty a vzdušné vlhkosti. Velmi nevhodné je ponechávat sekeru venku, kde je vystavena slunci a různým povětrnostním podmínkám. Při ukládání dbejte na to, aby sekera včetně topůrka a chrániče ostří byla suchá. Při ukládání na delší dobu je vhodné natřít sekeru ochranným olejem, aby se zabránilo korozi.

BROUŠENÍ SEKER

ZPŮSOB, JAKÝM MÁ BÝT SEKERE BROUŠENA, ZÁVISÍ NA AKTUÁLNÍ STAVU JEJÍHO OPOTŘEBENÍ: