Kvalitní sekery
z Německa

ÚDRŽBA SEKER

Úvod » ÚDRŽBA SEKER

SEKERA JE NÁSTROJ, KTERÝ VÁM MŮŽE DOBŘE SLOUŽIT PO VELMI DLOUHOU DOBU.

JE VŠAK NUTNÉ, ABY BYLA SEKERA POUŽÍVÁNA K ÚČELU, KE KTERÉMU JE URČENA A PEČOVÁNO O NI PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH ZÁSAD:

POUŽITÍ SEKER

Sekery používejte na práci, ke které je příslušný typ sekery určen - sekání, odvětvování, štípání, opracování dřeva apod.. Sekeru nepoužívejte jako kladivo nebo palici k zatloukání, protože při zatloukání bude docházet k deformaci kovového oka, případně k jeho prasknutí a uvolnění násady. Na zatloukání používejte pouze sekery, u kterých je tato možnost deklarována a jsou k tomu přizpůsobeny. Sekeru rovněž nepoužívejte jako klín.

SKLADOVÁNÍ SEKER

Ideální je ukládat sekery v suchém prostoru s minimálmím výkyvem teploty a vzdušné vlhkosti. Velmi nevhodné je ponechávat sekeru venku, kde je vystavena slunci a různým povětrnostním podmínkám. Při ukládání dbejte na to, aby sekera včetně topůrka a chrániče ostří byla suchá. Při ukládání na delší dobu je vhodné natřít sekeru ochranným olejem, aby se zabránilo korozi.

BROUŠENÍ SEKER

ZPŮSOB, JAKÝM MÁ BÝT SEKERE BROUŠENA, ZÁVISÍ NA AKTUÁLNÍ STAVU JEJÍHO OPOTŘEBENÍ:

Tvar čepele a ostří odpovídá jejímu použití; sekery s ostrým úhlem ostří jsou na měkké dřevo, s tupým úhlem ostří na tvrdé dřevo. Sekery univerzální a na lesní práce (odvětvování, podtínání atd.) mají tvar čepele okrouhlý, sekery s rovnějším tvarem ostří jso na štípání.

1. Pomocí pilníku nebo brusným kotoučem odstraňte velké vruby a rýhy na ostří čepele. V nabídce máme pilníky, které mají na každé straně jiný sek. Nejdříve srovnáte nerovností materiálu stranou pilníku s křížovým sekem a poté srovnáte stranou s jednoduchým sekem. Při použití brusky s kotoučem dbejte na to, abyste ocel nepřehřáli a tím ocel neztratila požadované vlastnosti. Nejlépe je použít pomoloběžnou brusku s nízkými otáčkami nebo častěji ochlazovat. Originální tvar ostří by měl být zachován.

2. Menší poškození nebo běžné opotřebení sekery se opraví pomocí brusného kamene nebo brousku. V sortimentu máme brusný dvoukomponentní kámen. Hrubší stranou odstraníte  menší škrábance nebo otřepy.

3. Jemnou stranou brusného kamene proveďte finální ostření. Pro kvalitnější výsledek namočte kámen HELKO z umělého korundu v řídkém oleji - např. na šicí stroje. Pokud používáte k broušení přírodní kámen (kámen, pískovec nebo nepálenou cihlu), namočte ho ve vodě. Broušení provádějte krouživým pohybem z jednoho konce na druhý po celém ostří a pravidelně sekeru otáčejte, aby bylo zaručeno rovnoměrné naostření. Využívejte co největší plochu kamene a dbejte na zachování tvaru ostří. Broušenou čepel občas otřete jemným hadříkem, aby se v průběhu ostření odstranili uvolněné částečky z brusným materiálů. Po ukončení práce kámen očistětě.

Maximální ostrost dosáhnete obtažením ostří čepele o kožený řemen.

4. Po broušení následuje čištění antikorozním olejem. To se nanese na látku a rozetře se po celé hlavě sekery. 

OŠETŘENÍ TOPŮRKA

1. Topůrka s přírodním povrchem (nelakovaná) - poškození a rýhy podle velikosti zarovnejte ostrým nástrojen (nožem, dlátem apod.). Dávejte pozor, aby Vám nástroj nazajel zbytečně hluboko do dřeva. Vyhlaďte místo opravy smirkovým papírem.

2. Polejete topůrko horkou vodou, aby se dřevěná vlákna roztáhla a osušte. Napusťte povrch topůrka lněným olejem. Dokonalejšího ošetření dosáhnete mírně ohřátou směsí 70% lněného oleje a 30% terpentýnu, aby se stala viskóznější. Tato směs se nanese na topůrko a dobře se zapracuje do dřeva ocelovou vlnou. Jakmile vidíte, že se směs již nevsakuje, otřete jemným hadříkem.